نمایش دادن همه 114 نتیجه

نکته و تست زیست شناسی دکتر آرام فر 1402

نکته و تست
نمونه جزوه زیست شناسی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,290,000 تومان
رفع اشکال آنلاین
1,290,000 تومان

نکته و تست فیزیک استاد براتی1402

نمونه جزوه فیزیک نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,290,000 تومان

نکته و تست شیمی با دکتر ابوالقاسمی 1402

کلاس نکته و تست
نمونه جزوه شیمی نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,290,000 تومان

نکته و تست ریاضی انسانی استاد عامری 1402

کلاس نکته و تست
4.92 13 رای
نمونه جزوه ریاضی انسانی  نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,190,000 تومان

نکته و تست فلسفه و منطق با استاد علی اکبر 1402

نکته و تست
نمونه جزوه فلسفه و منطق نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,190,000 تومان

نکته و تست علوم و فنون ادبی استاد بهرامی 1402

کلاس نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه آرایه ادبی نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,190,000 تومان

نکته و تست هندسه دکتر خزایی 1402

کلاس نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه هندسه نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,290,000 تومان

نکته و تست جامعه شناسی با استاد امامی 1402

کلاس نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه جامعه شناسی نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,190,000 تومان

نکته و تست اقتصاد استاد خانم لجمیری 1402

کلاس نکته و تست
4.78 18 رای
نمونه جزوه اقتصاد نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,190,000 تومان

نکته و تست ریاضی و هندسه و گسسته دکتر خزایی 1402

کلاس نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه گسسته نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,290,000 تومان

کلاس شیمی 2 با دکتر ابوالقاسمی 1402

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
رفع اشکال آنلاین
890,000 تومان

کلاس سالیانه زیست شناسی استاد حبیبی 1402

کلاس سالیانه
بدون امتیاز 0 رای
رفع اشکال آنلاین
2,390,000 تومان

کلاس سالیانه مشاوره با استاد کاظمی 1402

کلاس سالیانه
بدون امتیاز 0 رای
رفع اشکال آنلاین
5,900,000 تومان

کلاس سالیانه هندسه و گسسته با استاد خمسه 1402

کلاس سالیانه
بدون امتیاز 0 رای
رفع اشکال آنلاین
2,390,000 تومان
رفع اشکال آنلاین
2,390,000 تومان

کلاس زیست شناسی 1 استاد حبیبی 1402

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
رفع اشکال آنلاین
890,000 تومان

نکته و تست شیمی استاد جبرئیلی 1402

کلاس نکته و تست
نمونه جزوه شیمی نکته و تست
نمونه جزوه
رفع اشکال آنلاین
1,290,000 تومان

همایش فلسفه و منطق استاد علی اکبر 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش فلسفه و منطق

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش علوم و فنون ادبی استاد بهرامی 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش آرایه ادبی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش جامعه شناسی استاد امامی 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش دینی استاد پرو 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش دین و زندگی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش دینی استاد حسین خانی 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه  همایش دین و زندگی استاد حسین خانی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان
رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش ریاضی انسانی استاد عامری 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش ریاضی انسانی استاد عامری

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش زبان انگلیسی استاد پالیزبان 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش زبان انگلیسی استاد پالیزبان

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش عربی استاد قدیمی 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش عربی استاد قدیمی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش عربی استاد شیخ بهایی 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش عربی استاد شیخ بهایی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش ادبیات استاد شاهین زاد 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش استاد شاهین زاد

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش ریاضی تجربی و حسابان استاد مولایی 1401 (ویژه کنکور دی ماه )

همایش آخر سال
نمونه جزوه همایش ریاضی تجربی استاد مولایی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش فیزیک استاد براتی 1401 (ویژه کنکور دی ماه )

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش فیزیک استاد براتی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش شیمی استاد جبرئیلی 1401 (ویژه کنکور دی ماه )

همایش آخر سال
نمونه جزوه همایش شیمی استاد جبرییلی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش شیمی دکتر ابوالقاسمی 1401

همایش آخر سال
نمونه جزوه همایش شیمی استاد ابوالقاسمی
نمونه جزوه
رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

همایش زبان انگلیسی استاد جلالی 1401

همایش آخر سال
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه همایش زبان استاد جلالی
نمونه جزوه
رفع اشکال آنلاین
400,000 تومان

همایش زیست شناسی دکتر آرام فر 1401 (ویژه کنکور دی ماه )

همایش آخر سال
نمونه جزوه همایش زیست شناسی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
550,000 تومان

نکته و تست ادبیات استاد شاهین زاد 1401

کلاس نکته و تست
نمونه جزوه ادبیات نکته و تست
نمونه جزوه
رفع اشکال آنلاین
790,000 تومان

نکته و تست عربی استاد شیخ بهایی 1401

نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه عربی نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
690,000 تومان

نکته و تست دین و زندگی استاد پرو

کلاس نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه شیمی نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
690,000 تومان

نکته و تست دین و زندگی استاد حسین خانی 1401

کلاس نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه دین و زندگی نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
690,000 تومان

نکته و تست زبان استاد پالیزبان 1401

کلاس نکته و تست
نمونه جزوه زبان نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
690,000 تومان
رفع اشکال آنلاین
5,900,000 تومان
رفع اشکال آنلاین
5,900,000 تومان

کلاس سالیانه ریاضی تجربی استاد مولایی 1402

کلاس سالیانه
نمونه جزوه استاد

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
2,390,000 تومان

کلاس سالیانه فیزیک استاد براتی 1402

کلاس سالیانه
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه فیزیک استاد براتی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
2,390,000 تومان

کلاس سالیانه شیمی دکتر ابو القاسمی کنکور 1402

کلاس سالیانه
نمونه جزوه شیمی استاد ابوالقاسمی

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
2,390,000 تومان

کلاس سالیانه ادبیات استاد شاهین زاد 1402

کلاس سالیانه
کلاس سالیانه استاد شاهین زاد: شروع از تابستان و پایان کلاس اسفند ماه می باشد صفحه به صفحه و خط به خط کتاب فارسی هر سه پایه و دستور زبان فارسی و آرایه ها به طور کامل تدریس می شود و بیش از ۷۰۰ تست در کلاس بررسی و حل می شود دانش اموزان هر جلسه برنامه مطالعاتی و تست زنی دریافت می کنند و رفع اشکال هفتگی نیز توسط پشتیبان انجام می شود پس از پایان کلاس و تدریس مطالب با حل تستهای سالهای اخیر کلاس ادامه پیدا می کند    
رفع اشکال آنلاین
850,000 تومان
یک سال آموزشی
2,390,000 تومان
یک سال آموزشی
850,000 تومان
یک سال آموزشی
850,000 تومان
یک سال آموزشی
850,000 تومان
یک سال آموزشی
850,000 تومان
یک سال آموزشی
1,100,000 تومان
یک سال آموزشی
2,390,000 تومان

کلاس سالیانه ادبیات بهرامی 1402

کلاس سالیانه
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه آرایه ادبی کلاس سالیانه

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
1,890,000 تومان

کلاس جامعه شناسی استاد امامی 1402

کلاس سالیانه
بدون امتیاز 0 رای
یک سال آموزشی
1,890,000 تومان
یک سال آموزشی
1,800,000 تومان

نکته و تست عربی استاد قدیمی

نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه شیمی نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
690,000 تومان

نکته و تست زبان استاد جلالی 1401

کلاس نکته و تست
بدون امتیاز 0 رای
نمونه جزوه زبان نکته و تست

نمونه جزوه

رفع اشکال آنلاین
690,000 تومان

فیزیک -کلاس سالیانه کنکور 1400 -استاد باستی(ویژه یازدهم)

کلاس سالیانه یازدهم
بدون امتیاز 0 رای
کلاس آنلاین استاد هومن باستی (فیزیک یازدهم )
یک سال
450,000 تومان
یک سال
1,300,000 تومان

عربی -کلاس سالیانه کنکور 1400 -استاد ادیب شیخ بهایی

کلاس سالیانه 1400
بدون امتیاز 0 رای
کلاس های عربی استاد ادیب شیخ بهایی
یک سال
800,000 تومان

زیست شناسی -کلاس سالیانه کنکور 1400 -دکتر آرام فر

کلاس سالیانه 1400
کلاس‌های آنلاین جامع پایه تا کنکور شروع کلاس‌ها: تیر خاتمه کلاس‌ها: فروردین تعداد جلسات: ۸۰ جلسه ۱:۳۰ ساعته
یک سال
1,800,000 تومان