نمایش 1–20 از 108 نتیجه

هندسه2-کلاس سالیانه پایه -استاد خزایی(ویژه پایه یازدهم)

بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

فیزیک -کلاس سالیانه کنکور پایه -استاد خسروی منش (ویژه پایه یازدهم )

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

عربی -کلاس سالیانه پایه -استاد قدیمی(ویژه پایه دهم )

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
450,000 تومان

فیزیک -کلاس سالیانه پایه -استاد خسروی منش (ویژه پایه دهم )

بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
یک سال آموزشی
600,000 تومان

فیزیک 1-کلاس سالیانه پایه -استاد براتی(ویژه پایه دهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
یک سال آموزشی
600,000 تومان

زیست شناسی -کلاس سالیانه پایه -خانم حبیبی (ویژه پایه یازدهم)

بدون امتیاز 0 رای
برای دیدن نمونه تدریس این استاد و سایر اساتید آنلاین آکادمی کلیک کنید
یک سال آموزشی
600,000 تومان

زیست شناسی -کلاس سالیانه پایه -دکتر آرام فر(ویژه پایه دهم )

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

زیست شناسی -کلاس سالیانه پایه -دکتر آرام فر(ویژه پایه یازدهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

شیمی -کلاس سالیانه پایه -استاد جبرئیلی (ویژه پایه یازدهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

شیمی -کلاس سالیانه پایه -استاد جبرئیلی (ویژه پایه دهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

حسابان 1 و ریاضی 2 -کلاس سالیانه پایه – استاد مولایی(ویژه پایه یازدهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

ریاضی 1 -کلاس سالیانه پایه -استاد خزایی(ویژه پایه دهم )

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

آمار و احتمال 1-کلاس سالیانه پایه -استاد خزایی(ویژه پایه یازدهم )

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

هندسه1-کلاس سالیانه پایه -استاد خزایی(ویژه پایه دهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

فیزیک 2-کلاس سالیانه پایه -استاد براتی(ویژه پایه یازدهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
600,000 تومان

ادبیات فارسی 2-کلاس سالیانه پایه -استاد شاهین زاد(ویژه پایه یازدهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
450,000 تومان

عربی 2-کلاس سالیانه پایه -استاد قدیمی(ویژه پایه یازدهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
450,000 تومان

زبان انگلیسی 2-کلاس سالیانه پایه -استاد جلالی(ویژه پایه یازدهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
450,000 تومان

دین و زندگی 2-کلاس سالیانه پایه -استاد پرو (ویژه پایه یازدهم)

کلاس سالیانه پایه
بدون امتیاز 0 رای
برنامه کلاس های درس را از اینجا مشاهده کنید
رفع اشکال آنلاین
450,000 تومان

شب های مشاوره با خانم ظهرابی و آقای اصلانی

کلاس سالیانه
بدون امتیاز 0 رای
برای دیدن نمونه تدریس این استاد و سایر اساتید آنلاین آکادمی کلیک کنید
رفع اشکال آنلاین
رایگان!