۲۵ هزار تومان
۵۰ هزارتومان
دفعه بعد
۱۵۰ هزار تومان
۷۵ هزار تومان
۱۰۰ هزارتومان
بدون جایزه
باختی
نزدیک بود!
۲۰۰ هزار تومان
پوچ
بد شانسی
شانس خودتونو برای برنده شدن محک بزنید و برنده شوید !

شانستو امتحان کن و تا ۲۰۰ هزار تومان از آنلاین آکادمی جاییزه بگیر

دقت کنید :

  •  فقط یک بار میتوانید در قرعه کشی شرکت کنید
  • مبلغی که برنده میشوید شارژ پنل آنلاین آکادمی است و میتوانید با آن محصولات آنلاین آکادمی را بخرید
  • دقت کنید که باید بار اولی باشد که در آنلاین آکادمی ثبت نام میکنید (به شماره های جدید تعلق میگیرد)