استاد لجمیری

درباره کلاس من

اقتصاد را مفهومی یاد بگیرید
در کلاس های استاد لجمیری کلیه کتاب های اقتصاد تدریس میشود
همراه با بهترین شیوه تدریس همراه استاد لجمیری باشید

میتوانید برنامه هفتگی را از اینجا مشاهده کنید

آدرس محل برگزاری کلاس ها:

تهران، خیابان انقلاب ، خیابان 12 فروردین ، خیابان وحید نظری

اینستاگرام آنلاین آکادمی
تلگرام آنلاین آکادمی :
شماره تماس:

66400300

دبیر برجسته اقتصاد

استاد لجمیری

مدرك تحصیلی: دکتری برنامه درسی
سابقه آموزشی:

Rمشاور تحصیلی و مدرس اقتصاد و جامعه شناسی ار دهم تا کنکور

Rمشاوره تحصیلی در تهران و خوزستان

Rمدرس اقتصاد و جامعه شناسی در منطقه 1 و 3 تهران
Rتالیف کتاب :نگاهی نو به یادگیری
دارای چندین مقاله علمی و پژوهشی در ایران

چاپ مقالات علمی و پژوهشی در ترکیه و اتریش

عضو هیات مدیره انجمن علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران جنوب از سال 91تا93

برگزار کننده دوره های تربیت دبیر در دانشگاه الزهرا از 97 تا کنون

نمونه تدریسارسال پیغام    در صورتی که با این استاد کلاس خصوصی میخواهید شماره خود را وارد کنید    دوره های آموزشی من