در این طرح رایگان اساتید کل دروسی که در تابستان تدریس کرده اند را بصورت کامل برای شما دوره میکنند . خوبی این طرح این سات که دانش آموزانی که تابستان عقب افتاده اند میتوانند خود را به دیگران برسانند

نمایش یک نتیجه

طرح رایگان آنلاین پلاس

آنلاین پلاس
5.00 1 رای
این طرح مرور دوباره درس های تابستان است . در این طرح میتوانید عقب ماندگی درسی را پیشرفت تبدیل کنید…
120 ساعت
رایگان!