کلاس های نکته و تست رایگان رشته تجربی و ریاضی

شیمی استاد ابوالقاسمی

جلسه اول شیمی استاد ابوالقاسمی

جلسه دوم شیمی استاد ابوالقاسمی

جلسه سوم شیمی استاد ابوالقاسمی

جلسه چهارم شیمی استاد ابوالقاسمی

فیزیک استاد براتی

جلسه صفر فیزیک استاد براتی

جلسه یک فیزیک استاد براتی

زبان استاد پالیزبان

جلسه صفر زبان استاد پالیزبان

جلسه یک زبان استاد پالیزبان

ادبیات استاد تاجیک

جلسه صفر ادبیات تاجیک

جلسه یک ادبیات تاجیک

زیست استاد شایسته

جلسه اول زیست استاد شایسته

جلسه دوم زیست استاد شایسته

جلسه سوم زیست استاد شایسته

جلسه چهارم زیست استاد شایسته

ریاضی تجربی استاد مولایی

جلسه صفر ریاضی تجربی استاد مولایی

جلسه یک ریاضی تجربی استاد مولایی

گسسته استاد خمسه

جلسه صفر گسسته استاد خمسه

جلسه یک گسسته استاد خمسه

عربی استاد قدیمی

جلسه صفر عربی استاد قدیمی

جلسه یک عربی استاد قدیمی

عربی استاد شیخ بهایی

جلسه صفر عربی استاد شیخ بهایی

جلسه یک عربی استاد شیخ بهایی

ادبیات استاد شاهین زاد

جلسه صفر ادبیات استاد شاهین زاد

جلسه یک ادبیات استاد شاهین زاد

زیست استاد آرام فر

جلسه اول زیست استاد آرام فرجلسه دوم زیست استاد آرام فرجلسه سوم زیست استاد آرام فر

جلسه چهارم زیست استاد آرام فر

هندسه استاد خمسه

جلسه صفر هندسه استاد خمسه

جلسه یک هندسه استاد خمسه

زبان استاد جلالی

دین و زندگی استاد حسین خانی

جلسه صفر دین و زندگی استاد حسین خانی

جلسه یک دین و زندگی استاد حسین خانی

فیزیک استاد خسروی منش

جلسه اول فیزیک خسروی منش

جلسه دوم فیزیک خسروی منش

جلسه سوم فیزیک خسروی منشجلسه چهارم فیزیک خسروی منش

شیمی استاد جبرئیلی

جلسه صفر شیمی استاد جبرئیلی

جلسه یک شیمی استاد جبرئیلی

کلاس های رایگان نکته و تست رشته انسانی

علوم و فنون استاد بهرامی

جلسه صفر علوم و فنون استاد بهرامی

جلسه یک علوم و فنون استاد بهرامی

جامعه شناسی استاد امامی

جلسه صفر جامعه شناسی استاد امامی

جلسه صفر جامعه شناسی استاد امامی

ریاضی انسانی استاد عامری

جلسه اول ریاضی انسانی استاد عامری

جلسه دوم یاضی انسانی استاد عامری

اقتصاد استاد لجمیری

جلسه اول اقتصاد استاد لجمیری

جلسه دوم اقتصاد استاد لجمیری

فلسفه منطق استاد علی اکبر

جلسه صفر فلسفه و منطق استاد علی اکبر

جلسه یک فلسفه و منطق استاد علی اکبر

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://onlineacademy.ir/?p=4064
علاقمندی ها 0