ویدیو های رایگان آموزش سال دهم

جلسه اول

شیمی دهم

فیزیک دهم

زیست دهم

عربی دهم

فیزیک دهم

جلسه دوم

شیمی دهم

فیزیک دهم

زیست دهم

عربی دهم

فیزیک دهم

ویدیو های رایگان آموزش سال یازدهم

جلسه اول

فیزیک یازدهم (خسروی منش)

شیمی یازدهم

زیست یازدهم

عربی یازدهم

زیست یازدهم (حبیبی)

فیزیک یازدهم (براتی)

ریاضی یازدهم

دین و زندگی یازدهم

ادبیات یازدهم

زبان یازدهم

جلسه دوم

فیزیک یازدهم (خسروی منش)

شیمی یازدهم

زیست یازدهم

عربی یازدهم

زیست یازدهم (حبیبی)

فیزیک یازدهم (براتی)

ریاضی یازدهم

دین و زندگی یازدهم

ادبیات یازدهم

زبان یازدهم

ویدیو های رایگان آموزش سال دوازدهم

جلسه اول

زیست آرام فر

شیمی ابوالقاسمی

شیمی جبرئیلی

فیزیک براتی

ریاضی مولایی

ادبیات شاهین زاد

ریاضی کرمی

هندسه گسسته خزایی

عربی انسانی قدیمی

جامعه شناسی امامی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://onlineacademy.ir/?p=4297
علاقمندی ها 0